-تاریخ آگهیاستان / شهرستانشرح موضوعمهلت دریافت اسناددانلود پیوست
1400/10/4تهران/دفتر مرکزیمناقصه اجاره فضا و خدمات انبارداری محمولات پروتئینی در سردخانه1400/10/9دانلود آگهی و اسناد
1400/10/4تهران/دفتر مرکزیمناقصه اجاره فضا و خدمات انبارداری نهاده های دامی در سوله1400/10/8دانلود آگهی و اسناد
1400/10/1تهران/دفتر مرکزیمناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن کنجاله سویا در بندر امام خمینی (ره)1400/10/4دانلود آگهی و اسناد
1400/10/1تهران/دفتر مرکزیمناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن ذرت و جو در بندر امام خمینی (ره)1400/10/4دانلود آگهی و اسناد
1400/06/14تهران / دفتر مرکزیمناقصه حمل 150 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر نوشهر استان مازندراندانلود آگهی و اسناد
1400/06/05تهران / دفتر مرکزیمناقصه حمل 300 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امیرآباد استان مازندراندانلود آگهی و اسناد
1400/06/01تهران / دفتر مرکزیتجدید مناقصه حمل جاده ای محمولات پروتئینی منجمددانلود آگهی و اسناد
1400/09/07هرمزگانانجام امور خدمتگزاری،نظافت و پذیراییدانلود آگهی و اسناد

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people.

Steve Jobs Apple co-founder