صالح مومنی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

تلفن: 34445804 – 041

momeni_s@iranslal.com

داود قربان نژاد

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان غربی

32722181-2 – 044

Ghorbannejad_d@iranslal.com

علی اکبر حسنیان

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اردبیل

33740371-2 – 045

Hasanyan_a@iranslal.com

مهدی نیلفروش همدانی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان اصفهان

36214490 – 031

Nilfroosh_m@iranslal.com

 

محمد رضا راستگو

سرپرست پشتیبانی امور دام استان البرز

34802686 – 026

Rastgoo_m@iranslal.com

مجتبی شیرخانی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان ایلام

32222166 – 084

Shirkhani_m@iranslal.com

 محمد صادق یزدان شناس

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان بوشهر

33537016 – 077

yazdanshenas_m@iranslal.com

رضا سالمی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران

88037476-7 – 021

Salemi_r@iranslal.com 

جواد شهریاری کوتک

سرپرست نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان

43263608 – 034

Shahriari_j@iranslal.com

بهروز آل مومن

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری

33330944 – 038

Alemomen_b@iranslal.com

علیرضا توسلی نیا

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان خراسان شمالی

32245437-9 – 058

Tavasolinia_a@iranslal.com

سعادت علی نیا

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی

37625398 – 37625394 – 051

Alinia_s@iranslal.com

مهدی روشن

مدیر پشتیبانی امور دام استان خراسان جنوبی

32227325 – 32213474 – 056

Roshan_m@iranslal.com

حمید بدوی

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان

33366994 – 061

Badve_h@iranslal.com

علی اکبر شیر محمدی

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان

33461750 – 024

Shirmohamadi-a@iranslal.com

اسفندیار مونسان

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان سمنان

33347180 – 023

Moonesan_e@iranslal.com

سیامک سرابندی

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان سیستان و بلوچستان

33440340 – 054

Sarabandi_s@iranslal.com

محمد رضا سعادت

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس

36461830-1 – 071

sadat_mr@iranslal.com

سعید ابیت 

مدیرکل اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین

33249376-9 – 028

abit_s@iranslal.com

مسعود فرجی

مدیر پشتیبانی امور دام استان قم

32425168 – 32425276 – 025

Faraji_m@iranslal.com

حسام فتحیانی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان کردستان

33289163 – 087

Fathiani_h@iranslal.com

احمد مسعودی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان

32454772 – 034

Masoodi_a@iranslal.com

 

علی قربانی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه

38230398 – 083

Ghorbani_a@iranslal.com

محمد شفیع عزیزی

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان کهگیلویه و بویر احمد

33223223-4 – 074

Azizi_msh@iranslal.com

 

محمد رضا جامی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان گلستان

32158820 – 32151133 – 017

Jami_m@iranslal.com

سیدمحمود سیدمحمدی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان گیلان

33331952 – 013

 

 

 امین علی نیایی فرد
سرپرست پشتیبانی امور دام استان لرستان

33214041-2 – 066

alinia_a@iranslal.com

رضا غلامی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان مازندران

33257592 – 33257103 – 011

Gholami_r@iranslal.com

 

 

عباس صالحی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان مرکزی

34130601 – 34130588 – 086

Salehi_a@iranslal.com

عبدالرضا تقی زاده شول

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان هرمزگان

33662370 – 33662392 – 33662395 – 076

Taghizadeh_a@iranslal.com

ابوالفضل اینانلو

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان همدان

34373830 – 081

Inanloo_a@iranslal.com

نادر سلیم

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان یزد

37249851 – 035

Salim_n@iranslal.com