از ابتدای سال جاری با 8 سردخانه متقاضی، قرارداد همکاری امضا شد

به منظور نگهداری فرآورده های پروتئینی منجمد، تحت شرایط بهداشتی و استاندارد، شرایط 10سردخانه متقاضی مورد بررسی دقیق کارشناسان کنترل کیفی شرکت پشتیبانی امور دام کشورقرار گرفته که از این تعداد 8 سردخانه مورد تأیید  و قراداد همکاری با این سردخانه ها منعقد شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، دکتر حسین شیرزاد در خصوص نظارت های مستمر و کنترل کیفی بر نهاده های دامی و فرآورده های پروتئینی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در راستای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از ابتدای سالجاری، کارشناسان خبره کنترل کیفی شرکت بر خرید 19079 تن مرغ منجمد (مازاد تولید داخل) در دو ماهه اول سالجاری نظارت نموده اند.

وی در ادامه افزود: به منظور نگهداری فرآورده های پروتئینی منجمد، تحت شرایط بهداشتی و استاندارد، شرایط 10سردخانه متقاضی مورد بررسی دقیق کارشناسان کنترل کیفی قرار گرفته که از این تعداد 8 سردخانه مورد تأیید و قرارداد همکاری با این سردخانه ها منعقد شده است، که عبارتند از: سردخانه رزبهار استان قم، شباهنگ تهران، پارس نیاکان آریاتهران، سبز معطر گلستان، سپاهان بشیر اصفهان، صانع افراز و پیشرو زرین مازندران، سرما گستر کرمانشاه می باشند، همچنین از سال گذشته مدیران استانی موظف شدند تا بر اساس استاندارد های جدید نسبت به کنترل های کیفی اقدام نمایند .

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: نهاد ه های دامی وارداتی موجود در انبارهای مبادی ورودی و نیز استانها بصورت مستمر توسط کارشناسان خبره کنترل کیفی مورد نظارت قرار گیرد و تعداد 9 مورد در سال 1403رصد و پایش انجام پذیرفته و همچنین برای حفظ کیفیت مطلوب دوره نگهداری آنها در صورت نیاز اقدامات پیشگیرانه مانند: هوادهی، مبارزه با آفات انباری انجام می شود.

وی گفت : در هنگام خرید محمولات پروتئینی نیز  ناظرین کنترل کیفی بصورت مستمر بر عملیات اجرایی کشتا، بسته بندی و انجماد محمولات استحصالی نظارت کیفی بعمل می آورند تا محموله های پروتئینی سالم برای مصرف مردم عزیز تولید گردد.

دکتر شیرزاد در پایان افزود: در همین راستا میزان  1میلیارد 172میلیون تومان بابت خرید سموم ضدعفونی و همچنین 21میلیون 300 هزار تومان بابت تهیه ملزومات مورد نیاز کنترل کیفی تامین اعتبار شده  است همچنین تأمین هزینه انجام آزمایشات دوره ای برای استفاده استانها از دیگر اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تقویت بخش کنترل کیفی شرکت محسوب می گردد .

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=65415