افزایش مشارکت شرکت های تأمین کننده در مناقصات بین المللی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پاد، در جهت تأمین ذخایر کالاهای اساسی کشور و اجرای سیاست های تنظیم بازاری وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور طی ماه های گذشته با برگزاری مناقصات بین المللی نسبت به خرید بیش از ۲ میلیون تن نهاده های دامی و محمولات پروتئینی اقدام نموده است که در همین راستا با اطلاع رسانی مناسب و گسترده به تأمین کنندگان بین المللی و تسهیل فضای رقابتی، شاهد افزایش ۲ برابری حضور و مشارکت این شرکت ها در مناقصات بوده ایم.

دیدگاه ها غیرفعال است