اقدامات اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان

به گزارش روابط عمومی پشتیبانی امور دام استان کرمان، احمد مسعودی در خصوص عملکرد این اداره کل گفت: میزان توزیع نهاده های دامی (جو، ذرت و سویا) در سال 1402 جمعاً 71515 تن و میزان توزیع فرآورده های دامی (گوشت قرمز و مرغ منجمد) جمعاً 2311 تن در استان بوده است.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال 1403 تا مورخ 1403/2/29، میزان توزیع نهاده های دامی (جو، ذرت و سویا ) جمعاً 3260 تن و میزان توزیع فرآورده های دامی (گوشت قرمز و مرغ منجمد) جمعاً 178 تن در استان بوده است.

مسعودی در پایان افزود: میزان موجودی انبار این استان از نهاده های دامی جمعاً 8672 تن و میزان موجودی سردخانه های این استان 530 تن در مورخ 1403/2/29می باشد.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=18835