اقدامات انجام شده اداره کل تامین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور درخصوص دام عشایری و روستایی

محمد جعفری مدیر کل تامین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص دام عشایری و روستایی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور بیان کردند:

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مدیر کل تامین دام و فرآوری محصولات دامی در این زمینه گفت: با توجه به بروز خشکسالی بی سابقه در سال 1400 در منطقه جغرافیایی ایران عزیز، در راستای منویات مقام عالی وزارت و اجرای مصوبات شورای قیمت گذاری و حمایت از عشایر غیور کشور، شرکت پشتیبانی امور دام کشور پیرو مصوبات ابلاغی شورای مذکور اقدام به خرید دام مازاد عشایر نموده است که در این راستا تاکنون 114 هزار رأس بر اساس آمار اعلامی اتحادیه عشایری ایران دام مازاد که اغلب آن میش و بزحذفی می باشد خریداری، منجمد و بسته بندی نموده که در حال حاضر در سردخانه های شرکت موجود می باشد و بالغ بر 1500 تن گوشت منجمد حاصل از این عملیات می باشد، به دلیل اثرات نا مطلوب تغذیه دام تحویلی زیان عملیات مذکور بیش از %50  بوده و تاکنون کلیه مطالبات دامداران به مبلغ1.687 میلیارد ریال پرداخت گردیده و کلیه خریدها تسویه شده است علاوه بر پرداخت وجه نقد به ازای هر کیلوگرم دام زنده خریداری شده براساس ابلاغیه شورای قیمت گذاری مقدار 3 کیلوگرم جو به نرخ مصوب 21500 ریال درب انبار شرکت در سامانه بازارگاه جهت دامداران عشایر طرف قرارداد تحویل گردیده که مجموماً براساس وزن دام زنده خریداری شده 14.153 تن جو تحویل دامداران گردید.

علاوه بر موارد مذکور در راستای ایجاد انگیزه جهت نگهداری دام توسط عشایر و عدم کشتار دام مولد و ارتقاء معشیت عشایر براساس آمار اعلامی اتحادیه عشایری تعداد 1.590.000 رأس دام با در نظر گرفتن میانگین هر رأس دام زنده 40 کیلو گرم و تخصیص 3 کیلوگرم نهاده به ازای هر کیلو دام زنده( 120 کیلوگرم جو به ازای هر رأس) به نرخ مصوب و بصورت مدت دار سه ماه و یا نقدی به عشایر کشور در سامانه بازار گاه بارگذاری گردیده ودر حال تحویل می باشد.

با ادامه شرایط خشکسالی و عدم کشش در بازار گوشت قرمز و با ابلاغیه شورای قیمت گذاری در مورخ 1400/08/08 طی شماره 020/17646 شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به  اعلام دستورالعمل خرید دام حمایتی بره نرپرواری بر مبنای قیمت620.000 ریال و گوساله نرپرواری بر مبنای 590.000 ریال با پرداخت 530.000 ریال جهت هر کیلوگرم  دام بره نرپرواری بصورت زنده 500.000 ریال بابت هر کیلوگرم دام زنده گوساله نرپرواری با احتساب تحویل1.7 کیلو گرم نهاده جو به نرخ مصوب بدون اخذ وجه و یا  2.8 کیلو گرم کنسانتره ابلاغ نمود که در این راستای تا تاریخ 1400/10/20 حدود 12.860 رأس دام سنگین به وزن 2.606 تن گوشت منجمد 6 قطعه و تعداد 35.235 رأس به وزن 719 تن منجمد کارتنی 5 قطعه خریداری و براساس قیمت های مذکور وجه آن پرداخت و یا درحال انجام می باشد.

علاوه بر موارد مذکور به جهت تعدیل قیمت بازار و براساس مجوز صادره از وزارت متبوع، صدور مجوز صادرات دام زنده سبک و سنگین نیز به شرکت واگذار گردید که تا تاریخ 1400/10/20 حدود 5450 رأس دام سبک مجوز صدور از کشور را اخذ نموده است.

ضمناً در راستای حمایت تولیدکنندگان گوشت مرغ تا تاریخ 1400/10/20حدود 13 هزارتن گوشت مرغ منجمد با نرخ هرکیلو گرم 300.000 ریال و( 336.000 ریال صرفاً جهت سویه آرین) توسط شرکت تا سایز 2200 خریداری و در حال انتقال به سردخانه های شرکت می باشد.

در راستای افزایش تولید گوشت مرغ برای ایام پرمصرف پایان سال و ابتدای سال جدید و همچنین ماه مبارک رمضان و براساس مصوبات هیأت وزیران شرکت پشتیبانی امور دام متولی واردات تخم مرغ نطفه دار به کشور می باشد و تا تاریخ 1400/10/20  حدود 75 میلیون تخم مرغ نطفه دار در نیمه دوم سال 1400 وارد نموده و نسبت به تولید جوجه یکروزه اقدام و به مرغداری های  متقاضی به نرخ مصوب فعلی 60.000 ریال عرضه نموده است که اکثراً در قالب تولید قراردادی تحویل گوشت مرغ صورت پذیر است.

در پایان  همچنین آرزوی توفیق روزافزون برای مدیر عامل محترم شرکت را دارم و از همکاری تمام همکاران ستادی و استانی در خصوص حجم تصاعدی فعالیت های شرکت که خالصانه انجام وظیفه نموده اند تشکر می کنم و لازم میدانم از همکاران اداره کل تامین دام در پیشبرد اهداف عالیه شرکت با بیشترین دقت کاری تشکر نمایم.