انتصابات جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، صدراله دولت سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور در احکامی جداگانه حبیب امینی، سید نصرت اله اکوانیان، احمد اباذری، رضا کریمی، را به ترتیب سرپرست اداره کل تامین و توزیع محصولات دام و طیور، سرپرست دفتر امور حقوقی و قراردادها ، سرپرست اداره کل بازرگانی داخلی، سرپرست مرکز پشتیبانی طیور و حامد زارعی را به سمت مشاور عالی مدیر عامل منصوب نمود.

در بخشی از این احکام آمده است اجرای دقیق و صحیح، سریع و  کامل وظایف، تکالیف محوله، انجام سیاست های ابلاغی و نیز برنامه های حمایت از تولید و مصرف، نظارت دقیق و کنترل مکرر و روزانه وضعیت کیفی و کمی محمولات موجود در استان، رعایت دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی دفتر مرکزی در خصوص خرید، فروش، نگهداری، وصول مطالبات، نیروی انسانی، مناقصات و مزایدات، نگهداری و حفظ ذخایر استراتژیک کشور از اهم انتظارات است.

در این راستا از زحمات و تلاش های مدیران پیشین: آقایان ایوب فلاح مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها، احمد اباذری سرپرست حوزه مدیر عامل امور استان ها و روابط عمومی، رضا کریمی مدیر خدمات بازرگانی و حبیب امینی مرکز پشتیبانی طیور  تقدیر و قدردانی شد.

دیدگاه ها غیرفعال است