انتصابات جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

طی حکمی از سوی صدراله دولت، آقای سعدی نقشبندی به سمت سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی، امور استانها و امور بین الملل منصوب شد.به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، صدراله دولت سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور  ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات احمد اباذری در زمان تصدی پست مذکور ، طی حکمی آقای سعدی نقشبندی را به سمت سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی، امور استانها و امور بین الملل خود منصوب نمود.
در بخشی از این احکام آمده است با عنایت به تعهد تجربه و سوابق مفید جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست حوزه مدیرعامل امور استان‌ها روابط عمومی و امور بین الملل منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند قادر، اهتمام به اصول و سیاست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی با رویکرد عدالت محوری و مردمداری، قانون مداری،  پاکدستی، فساد ستیزی و تعامل با مسئولین ستادی و استانی، همراهی و همیاری تمامی همکاران در انجام امور محوله و به کارگیری صحیح و بهینه از تمام امکانات موجود، موفق موید باشید. 

دیدگاه ها غیرفعال است