انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

با صدور حکمي از‌ سوي محسن سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور سرپرست اداره کل مالی و ذیحسابی منصوب شد.

به‌ گزارش روابط عمومي شرکت سهامی پشتيباني امور دام کشور، به ‌موجب اين حکم محمد مسگر به عنوان، سرپرست اداره کل مالی و ذیحسابی شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد.

همچنین با اهداء لوح سپاس از زحمات غلامرضا محمدی آزاد مدیر سابق اداره کل مالی و ذیحسابی تقدیر و قدردانی شد.

 

دیدگاه ها غیرفعال است