انتصاب جدید در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

با صدور حکمي از‌ سوي حسین شیرزاد مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مجری راه اندازی سیستم یکپارچه و هوشمند شرکت منصوب شد.

به‌ گزارش روابط عمومي شرکت، به ‌موجب اين حکم فرهاد نیاری به عنوان، مجری راه اندازی سیستم یکپارچه و هوشمند شرکت منصوب شد.

در بخشی از این احکام آمده است با نظر گرفتن حساسیت و اهمیت موضوع در حداقل زمان ممکن و کیفیت مناسب بر مطالعه، طراحی و تولید و راه اندازی سیستم مزبور اهتمام جدی معمول گردد.

دیدگاه ها غیرفعال است