انتصاب  سرپرست جدید پشتیبانی امور دام استان ایلام

 به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور،طی حکمی از سوی دکتر حسین شیرزاد مدیر عامل پشتیبانی امور دام کشور احمد محمدی به عنوان سرپرست جدید اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایلام معرفی گردید .

دیدگاه ها غیرفعال است