انتصاب سرپرست مرکز پشتیبانی طیور شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور،در حکمی از سوی حسین شیرزاد عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، مسعود احمدی  به سمت سرپرست  مرکز پشتیبانی طیور منصوب شدند.

دیدگاه ها غیرفعال است