انتصاب مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور

با حکم وزیر جهاد کشاورزی، آقای محسن مردی به عنوان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با صدور حکمی از سوی آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی، آقای دکتر محسن مردی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شدند.

آقای مردی پیش از این بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نهاده های دامی جاهد فعالیت داشتند.

با انتصاب آقای محسن مردی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از خدمات آقای مهندس محمدرضا طلائی که مدیریت این مجموعه را به عهده داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد.