اولین جلسه شورای مدیران ستادی و استانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورخ 2 آذر ماه 1400 برگزار شد.

اولین جلسه شورای مدیران ستادی و استانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورخ 2 آذر ماه 1400 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور­­­؛ دکتر محسن مردی با آرزوی سلامتی برای همه همکاران، با خبر تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و کارگروه صادرات و واردات و سرعت بخشیدن به امور اجراییو تأکید بسیار به اجرای دقیق مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهور مانند خرید دام مازاد عشایر، دام روستایی و کشتار دام از اهم وظایف شرکت در این ایام دانست.

دکتر مردی افزود: همه مدیران ستادی و استانی شرکت موظف هستند از حداکثر ظرفیت موجود برای اجرای دقیق مصوبات استفاده نمایند و موظف هستند همه امور را از ابتدا تا انتها با دقت شخصأ پیگیری نمایند .

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور خاطر نشان کرد: اولویت اول حفظ دام توسط خود عشایر و اتحادیه آنان است و ما موظف به تأمین نهاده آن دام هستیم. در مرحله دوم در صورت ناتوانی دامدار مسئله مراقبت و نگهداری دام را بر خود موظف دانسته و در نهایت بحث کشتار این دام را وظیفه نهایی شرکت پشتیبانی می دانیم.

دکتر مردی در روند مدیریت جلسه، مدیران استان را موظف به بررسی موضوعاتی از قبیل کنترل و ویزیت دام های آبستن، ممنوعیت کشتار این دام ها، خرید دام مازاد عشایر، موضوع مرغ و تخم مرغ نطفه دار، دستور العملهای تأمین جو و نهاده دامداران دانستند.

ایشان در نکته پایانی افزودند: عملکرد مناسب همکاران علاوه بر اجر معنوی باعث ارتقاء جایگاه شرکت می باشد. همچنین در روند پاسخگویی به مردم، مسئولین و اصحاب رسانه، دارا بودن ادبیات مناسب را شایسته همکاران خود دانسته است.

مقرر شد جلسات به صورت منظم و هفتگی برگزار و گزارشات اقدامات اجرایی به تفکیک و شفاف در جلسات بعدی ارایه گردد.