بازدید سرپرست پشتیبانی امور دام کردستان از انبار گستر شهرستان سقز

سرپرست پشتیبانی امور دام  استان روز سهشنبه 22خرداد ماه سال جاری از محل نگهداری نهادههای دامی در شهرستان سقز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان کردستان، با توجه به ورود محمولات ذرت و کنجاله سویا به انبارهای استان جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور سرپرست پشتیبانی امور دام  استان روز سه شنبه 22خرداد ماه سال جاری از محل نگهداری نهاده های دامی در شهرستان سقز بازدیدکردند.

در این بازدید فهری از وضعیت تخلیه، بارگیری و همچنین وضعیت کیفی محمولات انبار گستر شهرستان سقز قرار گرفتند.

سرپرست پشتیبانی امور دام استان کردستان گفت: با توجه به ورود مناسب محمولات به استان خوشبختانه در زمینه تأمین نیاز تولیدکنندگان هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و میزان نیاز نهاده مرغداران و دامداران در اسرع وقت از محل انبارهای استان تحویل می گردد

فهری در خصوص تهاتر نهاده در قبال خرید مرغ تولید‌کنندگان نیز گفت: مقرر شده مقدار 1400تن ذرت و مقدار 400تن کتجاله سویا با تولیدکنندگان مرغ تهاتر گردد.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=175831