بازدید محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی از روند واردات و ترخیص نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام

    یه گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی اموردام کشور، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ظهر روز(چهارشنبه ۱۸ مردادماه) در جریان نظارت میدانی استان خوزستان از روند واردات و ترخیص نهاده‌های دامی و انبارهای نگهداری نهاده های شرکت پشتیبانی امور دام واقع در بندر امام خمینی(ره) بازدید کرد. در این بازدید محسن سلامی و حمید بدوی به عنوان نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام کشور حضور داشتند .

دیدگاه ها غیرفعال است