بازدید مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام از بندر شهید رجایی

محسن سلامی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از بندر شهید رجایی بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، این بازدید که با همراهی مویدی ریاست سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و برخی مدیران دیگر صورت پذیرفت، مدیر عامل شرکت پشتیبانی در جریان آخرین وضعیت پایانه صادراتی، سردخانه ۱۵۰۰۰ هزار تنی اسکله شهید رجایی بندر عباس و روند ذخیره سازی کالاها در سردخانه قرار گرفت.

دیدگاه ها غیرفعال است