بازدید مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان از انبارهای استیجاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان زنجان، در ادامه بازدیدهای دوره ای از انبارهای ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی استان؛ در مورخ 1403/03/31‌ شیرمحمدی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان زنجان به همراه مسئول کنترل کیفی و ذخیره سازی پشتیبانی امور دام استان از انبار استیجاری (زرین پیمان ابهر) بازدید و از نزدیک از روند تخیله، نگهداری و تحویل حواله‌های صادره به مشتریان قرار گرفت.

در این بازدید ضمن بررسی وضعیت نهاده‌های ذخیره سازی شده، عملیات انبارگردانی، جابجایی و توزین ذرت باقی مانده از سال قبل شروع گردید.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=176361