بازدید مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از کشتی های حامل نهاده دامی و انبارهای ذخیره  بندر امام خمینی (ره)

 صدراله دولت مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روز یکشنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه سال جاری و در ادامه بازدیدهای میدانی و استانی به همراه تعدادی از مدیران ستادی به منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی نهاده های دامی در انبارها و نیز فرآیند تخلیه کشتی های حامل نهاده های دامی (کنجاله سویا و ذرت دامی) وارد بندر امام خمینی (ره)گردید.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در این بازدید مقام مسئول و همراهان؛ جلساتی را با مدیر کل بندر؛ دادستان عمومی  و انقلاب و رئیس گمرک بندر امام خمینی (ره) برگزار و ضمن تشکر از همراهی مسئولین محترم استان خوزستان و بندر امام(ره)؛ پس از تشریح تهدیدها و  فرصت های مرتبط با عملیات تخلیه، بارگیری و ارسال محمولات مذکور و همچنین ارائه پیشنهادات لازم، سرعت بخشیدن به روند عملیات مورد اشاره را در راستای اهمیت تامین به موقع نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان دام و طیور؛خواستار شدند. 

دیدگاه ها غیرفعال است