بازدید وزیر جهاد کشاورزی از شرکت پشتیبانی امور دام کشور

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه از شرکت پشتیبانی امور دام کشور  بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتهای جاری شرکت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در این بازدید آقای دکتر شیرزاد مدیرعامل محترم شرکت و مدیران مربوطه گزارشی از فعالیتها و مشکلات جاری شرکت ارائه نموده و در ادامه جناب آقای مهندس نیکبخت وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز نکات مهمی در راستای بهبود فعالیت های شرکت بیان فرمودند.

دیدگاه ها غیرفعال است