بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی در خصوص صدور کد ساتا به شرکت های تابعه و وارد کنندگان کالا به کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی پشتیبانی اموردام کشور، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تخصیص و تأمین ارز و همچنین دریافت کد رهگیری( ساتا) به شرکت های تابعه و واردکنندگان کالا به کشور  طبق بخشنامه ذیل ابلاغ شد.

برابر بخشنامه  شماره ۰۱/۵۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفادنامه یادشده مبنی بر اینکه ترخیص یکصد درصدی کالاهای وارده منوط به تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش مربوطه و صدور کد ساتا می باشد لازم است شرکت های تابعه و واردکنندگان قبل از ورود کالا به کشور و به منظور جلوگیری و توقف کالا در اماکن گمرکی و فساد احتمالی کالای وارده از تخصیص و تامین ارز و صدور ساتا اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است بدون احراز شرایط اعلام شده امکان ترخیص کل کالا میسر نمی باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است