برخورد قانون با عاملان ذبح دام مولد در کشتارگاه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، محمد جعفری مدیرکل تامین دام و فرآوری محصولات دامی پشتیبانی امور دام کشور در خصوص ذبح دام های مولد در کشتارگاه ها گفت: ذبح دام های مولد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: دستورالعمل های متعددی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور به کشتارگاه ها و صاحبان دام در خصوص ممنوع بودن کشتار دام مولد ابلاغ شده است و سیاست وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی تولید، حمایت از دام مولد می باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است