بررسی و رفع مشکلات انبارها و مکانهای قرنطینه

بررسی و رفع مشکلات انبارها و مکانهای قرنطینه

مأموریت  آقای دکتر محسن مردی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به استان کرمانشاه شهر ماهیدشت ، در جهت بازدید وبررسی ارائه خرید دام عشایری، بررسی عملیات خرید دام حمایتی روستایی، بررسی قیمت دام و توزیع نهاده های دامی و بازدید از ذخیره سازی نهاده ها صورت پذیرفت.

همچنین به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور دکتر محسن مردی در شهر ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه، از میادین دام و مکانهای قرنطینه بره پرواری عشایر ویژه صادرات ومجتمع صنعتی اجداد ماهیدشت دیدن کردند.

دکتر مردی رفع مشکلات در ذخیره سازی سرکشی ناظرین بر میادین کشتار و میادین قرنطینه بره های پروار ی را از اهم وظایف دانسته است.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در برنامه سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه، از انبارهای نهاده دامی بیستون بازدید نموده اند.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=648