تأمین احتیاجات تولید کنندگان داخلی و ذخائر راهبردی

با اتخاذ تصمیمات راهبردی و تلاش های مضاعف در شرکت پشتیبانی امور دام کشوربا توجه به  موجودی فعلی و خریدهای صورت گرفته طی دو ماه آینده کمبودی  در زمینه تامین نهاده احتیاجات تولید کنندگان داخلی و نیز تامین ذخائر راهبردی موجود نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پاد، دکتر حسین شیرزاد مدیر عامل شرکت پشتیبانی دام کشور گفت: در سه ماه گذشته بیش از 9فروند کشتی حامل محمولات وارداتی شرکت به وزن تقریبی 500هزار تن در بندر امام خمینی (ره)تخلیه شده است. چنانکه340هزار تن از محمولات فوق پس از ترخیص، عملیات حمل آنها به نمایندگی های استانی شرکت صورت گرفته و 160هزار تن نهاده باقیمانده از محمولات تخلیه شده و موجود در بندر ، مراحل ترخیص ،انتقال و حمل آنها به مراکز پیش بینی شده در حال اجرا ء است.

در حال حاضر بیش از 4 فروند کشتی حامل نهاده کنجاله  سویا به وزن تقریبی 260هزار تن در لنگرگاه  بندر امام خمینی (ره) قرار دارد که به محض تامین شدن ارز مورد نیاز مراحل ترخیص، پهلودهی و حمل آنها عملیاتی خواهد شد  و خریدهای نهاده های این شرکت بطور مستمر همچنان ادامه دارد.

در ادامه خریدهای گسترده شرکت پشتیبانی امور دام کشور؛ این شرکت نسبت به خرید کنجاله سویا به میزان 4 فروند کشتی اقدام و 2 فروند از این کشتی ها در مرحله بارگیری در بندر مبداء را به اتمام رسانده و در مسیر بنادر محل تخلیه  در کشور هستند و 2فروند دیگر نیز در حال طی نمودن مراحل  بارگیری می باشند، خوشبختانه با توجه به حمایتهای مقام عالی وزارت و اتخاذ تصمیمات راهبردی و تلاش های مضاعف شرکت، موجودی فعلی و خریدهای صورت گرفته طی دو ماه آینده کمبودی  در زمینه تامین احتیاجات تولید کنندگان داخلی و نیز تامین ذخائر راهبردی نخواهد بود.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=16250