تخلیه کشتی های امیروف و پرین حامل محموله جو خریداری شده توسط شرکت در بندر کاسپین با ایجاد ظرفیت ۱۲۰هزار تن .

کشتی های امیروف و پرین در بندگاه کاسپین پهلو گرفته است .

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور :کشتی های امیروف و پرین حامل محموله جو خریداری شده توسط شرکت در بندر کاسپین با ایجاد ظرفیت ۱۲۰هزار تنی در حال تخلیه است .

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=15884