ترخیص و توزیع مرغ منجمد وارداتی در استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان یزد، نادرسلیم مدیرکل پشتیبانی اموردام استان گفت: درسال جاری این اداره کل مقدار ۵۰۷۰ تن مرغ منجمد وارداتی را از گمرک استان ترخیص وتا کنون مقدار ۴۸۰۰ تن آن براساس سهمیه تعیین شده به استانهای سراسر کشور ارسال نموده و مابقی نیز دراستان توزیع ویا درحال بارگیری می باشد .

سلیم افزود: 550 تن گوشت قرمز منجمد وارداتی نیز درسال جاری ترخیص وتوزیع گردیده است.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=176378