توافق پشتیبانی امور دام کشور با انجمن و تشکل های جوجه یک روزه

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اولین جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی بررسی مسائل مربوط به تهیه و تامین گوشت مرغ مورد نیاز کشور با حضور حسین دماوندی نژآد معاونت امور تولیدات دامی ورارت جهاد کشاورزی  و رئیس هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، صدراله دولت سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور، اعضای هیئت مدیره این شرکت و مسئولین زنجیره ها و تشکل های تولیدی انجمن جوجه یکروزه و گوشت مرغ در سالن جلسات شرکت پشتیبانی امور دام کشور برگزار گردید.

در این نشست که روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ برگزار گردید، اقدامات ضروری تاًمین گوشت مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری بررسی شد و بر اساس توافقات صورت گرفته در جهت اطمینان از تاًمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار با کیفیت مناسب و با نرخ مصوب همچنین تکمیل ذخایر استراتژیک کشور از محل تولید داخل و تثبیت قیمت جوجه یکروزه با نرخ مصوب اعلامی مقرر گردید:
 ۱ _  انجمن جوجه یکروزه در راستای پیش بینی ها و برنامه ریزی ها عنوان شده درجهت جوجه ریزی مرغداران  نسبت به تاًمین تعداد جوجه مورد نیاز به صورت ماهانه با اولویت تولید داخل، حمایت از سوریه آرین و واردات مقدار کسری مورد نیازکشور با اعلام برنامه ای جامع اقدام نماید.
 ۲ – مقرری تمام زیرساخت های لازم جهت تولید جوجه یکروزه در سطح خودکفایی کشور و کامل از داخل کشور ایجاد گردد.

در انتهای جلسه صدراله دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان جوجه یکروزه اعلام کرد، مازاده تولید جوجه یک روزه طبق توافق قرارداد پیش خرید توسط شرکت پشتیبانی امور دام صورت پذیرد. 

 

دیدگاه ها غیرفعال است