توزیع بیش از 110هزارتن جو مدت دار به جامعه عشایری با حمایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور

برای اولین بار، با کمک شرکت پشتیبانی امور دام کشور بیش از 110 هزارتن جو مدت‌دار 6 ماهه در قالب کشاورزی قرادادی در سال گذشته بین جامعه عشایری توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پشیبانی امور دام‌ کشور، دکتر خرم مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانیان ضمن بیان این مطلب گفت: با حمایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و تغییر سیاست‌های شرکت و در راستای حمایت از تولید‌کنندگان در نیمه دوم سال گذشته بیش از 110 هزارتن جو مدت‌دار در قالب کشاورزی قراردادی در اختیار عشایر قرار داده شده است.

وی با تأکید بر اینکه 23 هزار خانوار عشایری از این اقدام شرکت پشتیبانی امور دام بهره‌مند شدند، افزود: این امر باعث حفظ ذخایر ژنتیک جامعه عشایری شده بطوریکه عشایر دام خود را نگهداری و از عرضه بخشی از دام مولد که به دلیل کمبود ناچاراً عرضه می‌نمودند جلوگیری بعمل آمده و موجبات افزایش تولید گوشت گرم در نتیجه نگهداری و زایش دامها فراهم گردید.

دکتر خرم با اشاره به اینکه با هماهنگی‌های بعمل آمده با شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای نیمه دوم سال جاری میزان 150هزارتن جو به ازای هر رأس 100کیلو گرم (برای 1/5میلیون رأس دام) بصورت مدت‌دار در نظر گرفته شده افزود: این امر منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که در حال پیگیری آن هستیم .

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=110459