توزیع نهاده های دامی به دامداران مشمول طرح های حمایتی وزرات جهاد کشاورزی

علیرضا پرنیا مدیر کل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از اقدامات انجام شده درخصوص توزیع نهاده های دامی مشمول طرح حمایتی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مدیر کل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در ادامه اجرای سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در طرح های خرید دام مازاد عشایری و نگهداری دام مولد بیش از 110 هزار تن نهاده جو بین عشایر مشمول طرح، توزیع شده است.

 وی افزود: همچنین به واسطه طرح خرید دام حمایتی تا کنون میزان 10600 تن نهاده دامی از قبیل کنجاله سویا، ذرت و جو به دامداران واجد شرایط تخصیص یافته است.

علیرضا پرنیا گفت: طرح های مذکور تا پایان سال جاری ادامه داشته و کلیه واگذاری ها از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی صورت می پذیرد.