توضیحات شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با توجه به نوع كالا و شرايط فيزيكي اين محمولات، چسبندگي بديهي مي باشد به گونه اي كه حتي در زمان تخليه محمولات از كشتي نيز اين حالت بديهي بوده و اين عمليات و استفاده از ماشين آلات لازم مي باشد ضمن اينكه كيفيت كليه كالا ها قبل از خروج از طريق دستگاه هاي مربوطه از جمله سازمان استاندارد و دامپزشكي مورد بررسي دقيق قرار گرفته و پس از انجام آزمایشات لازم و تائید کیفیت آن. اجازه ترخیص و خروج از گمرک صادر شده است .

بدیهی است در انبار استان های مقصد نیز توزیع نهاده مذکور تحت نظارت سازمان دامپزشکی و پس از آزمایش های لازم و اطمینان از کیفیت کالا مجوز توزیع صادر می گردد.

دیدگاه ها غیرفعال است