جلسه هماهنگي تنظيم بازار با حضور مقام عالي وزارت جهاد کشاورزی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی، مديران پشتيباني امور دام كشور، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و روساي محترم سازمان ها ی استانی جهاد کشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، جلسه هماهنگي تنظيم بازار با حضور مقام عالي وزارت جهاد کشاورزی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی، مديران پشتيباني امور دام كشور، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، روساي محترم سازمان های استانی جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های وابسته بصورت وبیناری برگزار و مصوبات ذیل اتخاذ گردید:

  • تسریع توزیع اقلام تنظیم بازاری
  • رصد کامل بازار به منظور عکس العمل مناسب و فوری به کمبودها و جلوگیری از ایجاد صف های طولانی در مراکز توزیع
  • اطلاع رسانی عمومی نحوه توزیع و معرفی مراکز عرضه از رسانه های مختلف به ملت شریف ایران

دیدگاه ها غیرفعال است