جوابیه شرکت پشتیبانی امور دام کشور درخصوص خبر منتشر شده اقتصاد آنلاین مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ موضوع صادرات دام با شرکتهای بی هویت

جوابیه شرکت پشتیبانی امور دام کشور درخصوص خبر منتشر شده اقتصاد آنلاین مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ موضوع صادرات دام با شرکتهای بی هویت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با عنایت به دسـتورالعمل های مقـام عالی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ( طی نامه هاي شـماره ۰۲۰/۱۷۶۴۶  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸، ۰۲۰/۱۸۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ و ۰۲۰/۲۵۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱) و تعیین اتحادیه های دامی به مباشرین صادرات ، در راستای اجرایی نمودن عملیات صادرات دام زنده  از تاریخ  ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ تاکنون، مجوز صادرات سیصد و پنجاه هزار راس برای دام سبک و ده هزار راس برای دام سنگین  برای ۴  اتحادیه  و تشکل های دامی ملی (اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان، اتحادیه دامداران ایران، اتحادیه صنعت دامپروران همگام کشور، اتحادیه دام سبک کشور) با شرایط عدم استحصال سود حاصله جهت صادر کننده توسط این شرکت صادر شده است.
لذا اتحادیه های مذکور به عنوان مباشرین در امر صادرات  موظف می باشند در صورت نداشتن توان صادراتی ،ضمن رعایت دستورالعمل های ابلاغی از پتانسیل بخش خصوصی حائز شرایط استفاده نمایند لذا اشخاص و شرکتهای معرفی شده توسط اتحادیه های مذکور جهت اعتبارسنجی به دفتر توسعه صادرات و دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت متبوع و دفتر مقررات صادرات و واردات  وزارت صمت توسط این شرکت  اعلام گردیدند که تنها ۲ شرکت از شرکتها و اشخاص مذکور ، که شرایط لازم را داشته اند .این موضوع به اتحادیه های مذکور جهت جایگزینی شرکتها و اشخاص جدید واجد شرایط اعلام گردید و دام هایی که تاکنون صادر شده اند پس از تائید دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور و با معرفی نامه مکتوب از سازمان مرکزی تعاونی روستایی و سازمان امور عشایری کشور بوده است به همین دلیل شایعه ی مبنی بر فساد و رانت در صادرات کالای مذکور منتفی و قابلیت رصد و پیگیری از طریق دستگاه های نظارتی خواهد داشت و شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت رفع ابهامات و شائبه های ایجاد شده و همچنین شفافیت در عملکرد آمادگی لازم جهت ارائه اسناد و مداراک مربوطه به مراجع ذیصلاح را دارد .

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=836