خرید و جمع آوری روزانه ۳۰۰ تن مرغ از سطح بازار

خرید و جمع آوری روزانه ۳۰۰ تن مرغ از سطح بازار

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ گرم در برابر تقاضا و کاهش قیمت، سیاست خرید حمایتی از هفته گذشته آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رضا سالمی گفت: با توجه به حجم جوجه ریزی واحدهای مرغداری و نبود تقاضا با افزایش حجم عرضه مرغ گرم در بازار روبه‌رو هستیم که این امر منتج به کاهش قیمت کمتر از نرخ مصوب شده است.

به گفته او، با وجود انباشت مرغ در واحدهای مرغداری برنامه ریزی برای خرید حمایتی گوشت مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان از هفته گذشته صورت گرفت و دستورالعمل خرید به استان‌ها ارسال شد.

بنابر آمار اعلامی روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود که با وجود کاهش قدرت خرید و توزیع مرغ منجمد، بخشی از مرغ گرم موجود در بازار مازاد است.

سالمی قیمت خرید حمایتی هر کیلو مرغ از مرغداران را ۳۰ هزار تومان و نژاد آرین را ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می‌گوید: روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری می‌شود که به تدریج این‌ میزان در حال افزایش است و همواره تا متعادل شدن بازار و رسیدن مرغ به نرخ مصوب این سیاست ادامه دارد.

طبق گفته مسئولان انجمن و تشکل‌های مرغداران، قیمت مرغ در برخی استان‌ها به کمتر از نرخ مصوب رسیده که برای کاهش زیان مرغداران پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره سازی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ از سطح بازار کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ گرم در برابر تقاضا و کاهش قیمت، سیاست خرید حمایتی از هفته گذشته آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رضا سالمی گفت: با توجه به حجم جوجه ریزی واحدهای مرغداری و نبود تقاضا با افزایش حجم عرضه مرغ گرم در بازار روبه‌رو هستیم که این امر منتج به کاهش قیمت کمتر از نرخ مصوب شده است.

به گفته او، با وجود انباشت مرغ در واحدهای مرغداری برنامه ریزی برای خرید حمایتی گوشت مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان از هفته گذشته صورت گرفت و دستورالعمل خرید به استان‌ها ارسال شد.

بنابر آمار اعلامی روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود که با وجود کاهش قدرت خرید و توزیع مرغ منجمد، بخشی از مرغ گرم موجود در بازار مازاد است.

سالمی قیمت خرید حمایتی هر کیلو مرغ از مرغداران را ۳۰ هزار تومان و نژاد آرین را ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می‌گوید: روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری می‌شود که به تدریج این‌ میزان در حال افزایش است و همواره تا متعادل شدن بازار و رسیدن مرغ به نرخ مصوب این سیاست ادامه دارد.

طبق گفته مسئولان انجمن و تشکل‌های مرغداران، قیمت مرغ در برخی استان‌ها به کمتر از نرخ مصوب رسیده که برای کاهش زیان مرغداران پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره سازی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ از سطح بازار کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ گرم در برابر تقاضا و کاهش قیمت، سیاست خرید حمایتی از هفته گذشته آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رضا سالمی گفت: با توجه به حجم جوجه ریزی واحدهای مرغداری و نبود تقاضا با افزایش حجم عرضه مرغ گرم در بازار روبه‌رو هستیم که این امر منتج به کاهش قیمت کمتر از نرخ مصوب شده است.

به گفته او، با وجود انباشت مرغ در واحدهای مرغداری برنامه ریزی برای خرید حمایتی گوشت مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان از هفته گذشته صورت گرفت و دستورالعمل خرید به استان‌ها ارسال شد.

بنابر آمار اعلامی روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود که با وجود کاهش قدرت خرید و توزیع مرغ منجمد، بخشی از مرغ گرم موجود در بازار مازاد است.

سالمی قیمت خرید حمایتی هر کیلو مرغ از مرغداران را ۳۰ هزار تومان و نژاد آرین را ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می‌گوید: روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری می‌شود که به تدریج این‌ میزان در حال افزایش است و همواره تا متعادل شدن بازار و رسیدن مرغ به نرخ مصوب این سیاست ادامه دارد.

طبق گفته مسئولان انجمن و تشکل‌های مرغداران، قیمت مرغ در برخی استان‌ها به کمتر از نرخ مصوب رسیده که برای کاهش زیان مرغداران پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره سازی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ از سطح بازار کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ گرم در برابر تقاضا و کاهش قیمت، سیاست خرید حمایتی از هفته گذشته آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رضا سالمی گفت: با توجه به حجم جوجه ریزی واحدهای مرغداری و نبود تقاضا با افزایش حجم عرضه مرغ گرم در بازار روبه‌رو هستیم که این امر منتج به کاهش قیمت کمتر از نرخ مصوب شده است.

به گفته او، با وجود انباشت مرغ در واحدهای مرغداری برنامه ریزی برای خرید حمایتی گوشت مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان از هفته گذشته صورت گرفت و دستورالعمل خرید به استان‌ها ارسال شد.

بنابر آمار اعلامی روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود که با وجود کاهش قدرت خرید و توزیع مرغ منجمد، بخشی از مرغ گرم موجود در بازار مازاد است.

سالمی قیمت خرید حمایتی هر کیلو مرغ از مرغداران را ۳۰ هزار تومان و نژاد آرین را ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران می‌گوید: روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری می‌شود که به تدریج این‌ میزان در حال افزایش است و همواره تا متعادل شدن بازار و رسیدن مرغ به نرخ مصوب این سیاست ادامه دارد.

طبق گفته مسئولان انجمن و تشکل‌های مرغداران، قیمت مرغ در برخی استان‌ها به کمتر از نرخ مصوب رسیده که برای کاهش زیان مرغداران پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره سازی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ از سطح بازار کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=1118