_

دستورالعملهای اماکن و ذخیره سازی

_
_

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پرندگان، جوندگان، حشرات و حیوانات (موذی و مضر)

_

دستورالعمل کالیبراسیون ابزار و اندازه گیری پاد شماره نامه ۳۶/۵۱/۱۹۵۴۵۳ مورخ۹۷/۱۱/۱۷

_

دستورالعمل چیدمان کالا در سردخانه ویرایش آذر ۱۴۰۲

_
دستورالعمل ضوابط ایمنی و بهداشت در فضاهای اداری- رفاهی ، سردخانه ای و انباری پاد بازنگری (۱) خرداد۹۸ به شماره نامه ۳۶/۵۱/۸۶۲۹۰ مورخ ۹۸/۶/۴
_

دستورالعمل های نهاده های دامی

_
_

دستورالعمل استفاده از ساشه فسفید آلومینیوم ۵۶% برای ضدعغونی نهاده های دامی در انبار

_

دستورالعمل نگهداری جو ذرت در سیلوی فلزی

_

دستورالعمل نمونه برداری نهاده های دامی پاد(ذرت ، جو، کنجاله سویا) با شماره نامه ۳۶/۵۱/۱۲۴۸۹۹ مورخ ۹۸/۸/۴

_

دستورالعمل نگهداری نهاده های دام و طیور پاد بازنگری دوم به شماره نامه ۱۵۷۷۷۹//۳۶ مورخ ۹۸/۹/۲۵

_

دستورالعمل اجرایی نظارت بر کیفیت خرید تضمینی جو داخلی (سال زراعی۹۹-۹۸) ویرایش فروردین ۹۹ به شماره نامه ۴۰۴۶//۳۶ مورخ ۹۹/۱/۹

_

جدول ویژگی های کیفی نهاده های دامی

_

دستورالعمل های فرآورده های پروتئینی

_
_

ابلاغیه سازمان دامپزشکی کشور در خصوص فرآوره های خام دامی تاریخ منقضی

_

دستورالعمل اجرایی در خصوص فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی

_

دستورالعمل مرغ قطعه بندی شده منجمد ویرایش آذر ۹۵

_

دستورالعمل نظارت بر تولید کنسرو مرغ

_

دستورالعمل خرید و نگهداری تخم مرغ نطفه دار ویرایش آبان ۱۴۰۰ به شماره نامه ۳۱/۵۱/۱۵۷۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۶

_

دستورالعمل عملیات کشتار و بسته بندی مرغ گوشتی(مطابق استانداردهای صادرات)

_

دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی حمل و نقل فرآورده های خام دامی به شماره ۵۱/۶۲۴۳ مورخ ۹۶/۱/۲۳

_

دستورالعمل خرید و واردات (بسته بندی، حمل و نگه داری) تخم مرغ خوراکی به شماره ۳۱/۵۱/۱۴۹۵۳۰ مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

_

دستورالعمل نظارت بر تولید کنسرو گوشت به شماره نامه ۳۲۴۲۷//۳۶ مورخ ۹۹/۲/۱۷

_

دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی برش و بسته بندی ماهی سی باس با شماره نامه ۳۶/۵۱/۸۵۶۱۵ مورخ ۹۹/۵/۸

_

دستورالعمل نظارت بر کشتار دام و بسته بندی گوشت گوساله ویرایش اسفند ۹۹

_

دستورالعمل نظارت بر عملیات کشتار و بسته بندی مرغ گوشتی ویرایش اسفند ۹۹

_

دستورالعمل نظارت بر خرید، کشتار ، بسته بندی و انجماد گوشت دام سبک زنده (گوسفند و  بز) ویرایش آذر ۱۴۰۲

_

جدول مشخصات کیفی تخم مرغ خوراکی

_

جدول مشخصات کیفی تخم مرغ نطفه دار

_

جدول مشخصات کیفی لاشه سرد گوسفند وارداتی ویرایش آذر ۱۴۰۲

_

جدول مشخصات کیفی گوشت گوساله منجمد وارداتی