دیدار ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان با مدیرکل و کارکنان پشتیبانی امودام استان کردستان

به گزارش روابط عمومی پشتیبانی امور دام استان کردستان ،دکتر اسکندری رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه معاونین، مدیر تولید بازرگانی و مدیر روابط عمومی سازمان به منظور دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل پشتیبانی امور دام استان کردستان در محل این اداره کل حضور یافتند.

در این دیدار مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گزارشی از عملکرد شرکت و همچنین مسائل و مشکلات را خدمت ایشان ارائه نمودند.

در ادامه ریاست سازمان بر تداوم فعالیت پشتیبانی امور دام در تامین نهاده مورد نیاز تشکل های دام و طیور و تامین مرغ منجمد در بازار تاکید و از عملکرد پشتیبانی اموردام در انجام وظایف محوله تقدیر و تشکر نمودند.

در پایان پس از جلسه ریاست سازمان از واحدهای مختلف اداره بازدید نمودند.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=176512