ذخیره سازی ۶۰ هزار تن جو دامی در بنادر استان گیلان

دیر کل پشتیبانی استان گیلان: در یک ماه گذشته، ذخیره سازی و انبارش
۶۰ هزار تن نهاده جو دامی در انبارهای گمرک انزلی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان گیلان: با ورود ۱۵ فروند کشتی به بندر انزلی حدود ۶۰ هزار تن نهاده جو دامی ذخیره سازی گردیده است، و همچنان کشتی های بعدی نیز از مبدا روسیه به مبادی استان وارد خواهند شد.
در سال گذشته حدود ۶۷ هزار تن نهاده دامی اعم از ذرت و جو به بنادر انزلی و آستارا وارد شده بود، که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۰ هزار تن نهاده جو دامی خواهد رسید.

دیدگاه ها غیرفعال است