راه اندازی سردخانه نهاوند در استان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان، عملیات تزریق گاز آمونیاک و راه اندازی سردخانه نهاوند در استان همدان پس از بازسازی و بهسازی کامل موتورخانه و آتیکها با مساعدت همکاران محترم دفتر مرکزی به ویژه معاونت فنی، پشتیبانی و سرمایه‌گذاری اداره کل فنی و بهره‌برداری و همکاران استان خراسان رضوی عملیات تزریق گاز آمونیاک و راه اندازی سردخانه نهاوند پس از بازسازی و بهسازی کامل موتورخانه و آتیکها با مساعدت همکاران محترم دفتر مرکزی به ویژه معاونت فنی، پشتیبانی و سرمایه‌گذاری اداره کل فنی و بهره برداری و همکاران استان خراسان رضوی عملیات تزریق گاز آمونیاک و راه‌اندازی سردخانه نهاوند پس از بازسازی و بهسازی کامل موتورخانه و آتیکها با مساعدت همکاران محترم دفتر مرکزی به ویژه معاونت فنی،پشتیبانی و سرمایه گذاری اداره کل فنی و بهره برداری و همکاران استان خراسان رضوی  به بهره برداری رسید.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=153849