راه های ارتباطی

دفتر مرکزی :

آدرس : تهران – میدان ونک – خیابان برزیل شرقی – شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور – پلاک ۳۳

تلفن گویا : ۸۲۹۷۱

کد پستی: ۱۴۳۵۷-۵۳۱۴۱

پست الکترونیک : info@iranslal.com