شرکت پشتیبانی امور دام مناقصه خرید 300 هزار تن دانه سویا را برگزار کرد

در راستای اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام مناقصه خرید 300 هزار تن دانه سویا را امروز برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از فودپرس،تنها چند روز پس از اعلام سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر جایگزینی واردات دانه سویا به جای محصولات نهایی کنجاله سویا و روغن خام به منظور ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور و استفاده از پتانسیل صنعت روغنکشی، شرکت پشتیبانی امور دام اولین مناقصه بین المللی خرید 300 هزار تن دانه سویا را برگزار کرد.

گفتنی است این برای نخستین بار است که دولت برای تامین بخشی از نیاز کنجاله سویا و روغن خام کشور، واردات دانه سویا را به جای محصولات نهایی در دستور کار خود قرار داده است.