صدراله دولت به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد

دکتر سید محمد آقامیری طی حکمی صدراله دولت را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور  منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، امروز طی مراسمی در محل سالن جلسات شرکت پشتیبانی امور دام کشور و با حضور دکتر علی حایک مشاور وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ارشد شرکت صدراله دولت ازسوی دکترسید محمد آقامیری به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب گردید.

دیدگاه ها غیرفعال است