طرح حمایت از مرغداران در استان لرستان اجرایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان لرستان گفت:  به منظور حمایت از دامداران و عشایر استان حدود ۵۰ هزار تن جو  بصورت ۶ ماهه مدت دار  بین آنان توزیع شد، وی در ادامه افزود: در راستای حمایت از مرغداران و دامداران صنعتی استان تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن ذرت و بیش از ۲۷ هزار تن کنجاله سویا توزیع گردیده است.

همچنین در راستای طرح حمایت از مرغداران از ابتدای امسال تاکنون طی دو مرحله ۲۰۰۰ تن مرغ بصورت منجمد از مرغداران گوشتی خریداری شده است.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=17765