عرضه 57000 تن جو دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از طریق سامانه بازارگاه

عرضه 57000 تن جو دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از طریق سامانه بازارگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت پشتیبانی امور دام کشور درنظر دارد 57000 تن نهاده جو دامی خود را از طریق سامانه بازارگاه با نرخ 113/000 ریال با تحویل از درب انبارهای استانی خود عرضه نماید.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=16121