فعالیتهای بازرگانی اداره کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی از ابتدای سال 140۳ تا کنون

به گزارش روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی، صالح مومنی مدیرکل استان در خصوص گزارش عملکرد نهاده های دامی و محمولات پروتئینی از ابتدای سال 140۳ لغایت 1403/03/۱۵گفت: میزان ۱۹۹۸۸ تن نهاده ذرت و ۶۴۲۷ تن کنجاله سویا در راستای حمایت از جامعه هدف، در انبار ملکی مایان و سیلوها ی استیجاری اداره کل تخلیه و ذخیره گردیده است.

مدیرکل استان آذربایجان شرقی گفت: در این مدت میزان ۲۳۳۲ تن ذرت ، ۴۶۳۳ تن جو و۷۰۵۳ تن کنجاله سویا به منظور حمایت از تولید کنندگان در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفته است .

مومنی در ادامه با اشاره به فعالیتهای محمولات پروتئنی افزود: از ابتدای سال جاری مجموع ۳۹ تن گوشت قرمز به سردخانه ملکی پشتیبانی امور دام استان رسیده و ذخیره شده و همچنین در این مدت مقدار ۷۱۵ تن گوشت مرغ منجمد در سردخانه دولتی تخلیه گردیده است که حدود ۴۰۰ تن آن از تولید کنندگان داخل استان خریداری وذخیره سازی شده است و الباقی محمولات وارداتی و انتقالی از سایر استان ها میباشد .

طبق گفته ی  مدیر کل استان مقدار ۱۱۸ تن گوشت مرغ منجمد از سردخانه پشتیباتی امور دام استان توزیع گردیده است.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=130788