مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت با حضور نمایندگان مجمع، هیأت مدیره شرکت و حسابرس مستقل طرح در تاریخ 1400/12/01 برگزارشد.

  به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت پشتیبانی امور دام کشور، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت با حضور نمایندگان محترم مجمع از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، مشاور محترم وزیر و رئیس دفتر امور مجامع و شرکتها از وزارت متبوع، حسابرس مستقل طرح و مدیرعامل و اعضای محترم هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورخ 1400/12/1 در محل سالن جلسات شرکت تشکیل شد.

در ابتدا مدیر عامل محترم ضمن خوش آمدگویی به اعضای مجمع گزارشی از اهم فعالیتهای صورت گرفته شرکت در چند ماه اخیر ارائه نمودند. سپس مشاور محترم وزیر و رئیس دفتر امور مجامع و شرکتها رسمیت جلسه را اعلام و تصمیمات  ذیل اتخاذ گردید:

  • صورتهای مالی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای شرکت برای سال مالی منتهی به 1399 تصویب شد.
  • در اجرای مصوبه هیت محترم وزیران پیشنهاد هیأت مدیره درخصوص اصلاح مصوبه 1400/09/17مجمع موضوع اصلاح افزایش سرمایه شرکت تصویب شد.
  • پیگیری پرونده ثبتی شرکت از طریق اداره کل ثبت شرکتها تصویب شد.