مدیران استانی

صالح مومنی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

تلفن: ۳۴۴۴۵۸۰۴ – ۰۴۱

momeni_s@iranslal.com

محمد علی رحیمی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان آذربایجان غربی

۳۲۷۲۲۱۸۱-۲ – ۰۴۴

Rahimi_m@iranslal.com

فرزاد فرهادی

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان اردبیل

۳۳۷۴۰۳۷۱-۲ – ۰۴۵

Farhadi_f@iranslal.com

مهدی نیلفروش همدانی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان

۳۶۲۱۴۴۹۰ – ۰۳۱

Nilfroosh_m@iranslal.com

محمد رضا راستگو

سرپرست پشتیبانی امور دام استان البرز

۳۴۸۰۲۶۸۶ – ۰۲۶

Rastgoo_m@iranslal.com

احمد محمدی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان ایلام

۳۲۲۲۲۱۶۶ – ۰۸۴

mohamadi_a@iranslal.com

 محمد صادق یزدان شناس

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان بوشهر

۳۳۵۳۷۰۱۶ – ۰۷۷

yazdanshenas_m@iranslal.com

علی خانی 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران

۸۸۰۳۷۴۷۶-۷ – ۰۲۱

khani_a@iranslal.com

جواد شهریاری کوتک

سرپرست نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان

۴۳۲۶۳۶۰۸ – ۰۳۴

Shahriari_j@iranslal.com

بهروز آل مومن

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری

۳۳۳۳۰۹۴۴ – ۰۳۸

Alemomen_b@iranslal.com

علیرضا توسلی نیا

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان خراسان شمالی

۳۲۲۴۵۴۳۷-۹ – ۰۵۸

Tavasolinia_a@iranslal.com

حمیدرضا فخررحیمی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی

۳۷۶۲۵۳۹۸ – ۳۷۶۲۵۳۹۴ – ۰۵۱

rahimi_h@iranslal.com

علی اکبر نادری اصل

سرپرست پشتیبانی امور دام استان خراسان جنوبی

۳۲۲۲۷۳۲۵ – ۳۲۲۱۳۴۷۴ – ۰۵۶

Naderi-A@iranslsl.com

حمید بدوی

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان

۳۳۳۶۶۹۹۴ – ۰۶۱

Badve_h@iranslal.com

علی اکبر شیر محمدی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان زنجان

۳۳۴۶۱۷۵۰ – ۰۲۴

Shirmohamadi-a@iranslal.com

اسفندیار مونسان

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان سمنان

۳۳۳۴۷۱۸۰ – ۰۲۳

Moonesan_e@iranslal.com

علیرضا کیخا

سرپرست پشتیبانی امور دام استان سیستان و بلوچستان

۳۳۴۴۰۳۴۰ – ۰۵۴

keykha_a@iranslal.com

محمد رضا سعادت

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس

۳۶۴۶۱۸۳۰-۱ – ۰۷۱

sadat_mr@iranslal.com

بهزاد غیاثوند

مدیر کل  اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین

۳۳۲۴۹۳۷۶-۹ – ۰۲۸

ghiaswand_b@iranslal.com

مسعود فرجی

مدیر پشتیبانی امور دام استان قم

۳۲۴۲۵۱۶۸ – ۳۲۴۲۵۲۷۶ – ۰۲۵

Faraji_m@iranslal.com

حسام فتحیانی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کردستان

۳۳۲۸۹۱۶۳ – ۰۸۷

Fathiani_h@iranslal.com

احمد مسعودی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان

۳۲۴۵۴۷۷۲ – ۰۳۴

Masoodi_a@iranslal.com

علی قربانی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه

۳۸۲۳۰۳۹۸ – ۰۸۳

Ghorbani_a@iranslal.com

بزرگ جهان آرا

مدیر اداره کل پشتیبانی امور دام استان کهگیلویه و بویر احمد

۳۳۲۲۳۲۲۳-۴ – ۰۷۴

Jahanara_b@iranslal.com

 

حسین لاری کمان

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان گلستان

۳۲۱۵۸۸۲۰ – ۳۲۱۵۱۱۳۳ – ۰۱۷

Larikamani.h@iranslal.com

سیدمحمود سیدمحمدی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان گیلان

۳۳۳۳۱۹۵۲ – ۰۱۳

 علی حسن فرج زاده

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان لرستان

۳۳۲۱۴۰۴۱-۲ – ۰۶۶

farajzadeh_a@iranslal.com

رضا غلامی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان مازندران

۳۳۲۵۷۵۹۲ – ۳۳۲۵۷۱۰۳ – ۰۱۱

Gholami_r@iranslal.com

عباس صالحی

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان مرکزی

۳۴۱۳۰۶۰۱ – ۳۴۱۳۰۵۸۸ – ۰۸۶

Salehi_a@iranslal.com

عبدالرضا تقی زاده شول

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان هرمزگان

۳۳۶۶۲۳۷۰ – ۳۳۶۶۲۳۹۲ – ۳۳۶۶۲۳۹۵ – ۰۷۶

Taghizadeh_a@iranslal.com

ابوالفضل اینانلو

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان همدان

۳۴۳۷۳۸۳۰ – ۰۸۱

Inanloo_a@iranslal.com

نادر سلیم

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان یزد

۳۷۲۴۹۸۵۱ – ۰۳۵

Salim_n@iranslal.com