معارفه فرمانده جدید پایگاه بسیج شهید رضوی (پشتیبانی امور دام خراسان رضوی )

به گزارش روابط عمومی ادراه کل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی، با حضور دکتر زارعی رییس بسیج ادارات کارمندان سپاه امام رضا (ع) و سرهنگ حسینی فرمانده بسیج پایگاه شهید طرحچی فرمانده جدید پایگاه بسیج شهید رضوی استان منصوب شد، در این جلسه رمضان صفری به عنوان فرمانده جدید پایگاه معرفی و از زحمات شریعتی فرمانده پیشین تقدیر بعمل آمد.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=176253