مناقصه عمومی حمل و نقل نهاده های دامی از مبدأ بندر امام خمینی( ره) برگزار شد

روز گذشته جلسه کمیسیون معاملات شرکت با موضوعیت حمل و نقل نهادههای دامی از مبدأ بندر امام خمینی (ره) به مقاصد انبارهای شرکت در سراسر کشور با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شرکت در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، آگهی مناقصات حمل و نقل نهاده های دامی طی دو نوبت در روزنامه ایران منتشر و از طریق بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) برگزار گردیده است.

این گزارش حاکی است: جلسه کمیسیون معاملات شرکت با حضور اعضاء کمیسیون معاملات، ناظرین مدعو و نمایندگان مناقصه‌گران رسیدگی و با رعایت قوانین مربوطه نسبت به انتخاب پیمانکاران هرسه مناقصه( کنجاله سویا، ذرت وجو) با حجم یک میلیون تن اقدام گردیده است.

گفتنی است 25 شرکت در برنامه زمانی مناقصه، اسناد مناقصات را از سامانه ستاد دریافت و تعدادی از آنها نسبت به بارگزاری پیشنهادات خود در سامانه مورد نظر انجام در فرآیند اقدام نمودند.

 

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=168940