موفقیت بزرگ در گزاره های دیون مالی و مطالبات شرکت پشتیبانی امور دام کشور

صدور شناسه تایید تعهدات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تهاتر 10همت از بدهی های شرکت پشتیبانی امور دام کشور
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با پیگیری های مستمر و مجدانه مدیر عامل و مدیران ذیربط شرکت پشتیبانی امور د ام کشور شناسه تایید تعهدات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تهاتر 10همت از بدهی های شرکت پشتیبانی امور دام کشورصادر شد.
این اقدام ارزشمند علاوه بر تعیین تکلیف بخش مهمی از بدهی ها ، باعث بهبود فرایند گردش مالی شرکت پشتیبانی امور دام کشور شده و تأمین به موقع و مکفی کالای اساسی توسط شرکت را تسهیل خواهد نمود .
بر اساس این گزارش: پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 6268/ت/45387 مورخ 1403/03/16 هیئت محترم وزیران در خصوص تهاتر 10همت از بدهی های شرکت به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی ، با پیگیری های مستمر و مجدانه مدیر عامل و مدیران ذیربط شرکت پشتیبانی امور د ام کشور ، نهایتا تعهدات نیز در سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و مقدمات اجرایی شدن این مهم فراهم گردید .
گفتنی است این اقدام ارزشمند علاوه بر تعیین تکلیف بخش مهمی از بدهی ها ، باعث بهبود فرایند گردش مالی شرکت شده و تامین به موقع و مکفی کالاهای اساسی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور را تسهیل خواهد نمود .

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=176537