میز خدمت

برای مشاهده خدمات در لیست زیر یک گزینه را انتخاب کنید

فروش نهاده ها و فراورده های دامی

 کد خدمت : ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۹

شرح خدمت:

بر اساس مصوبات و آئین نامه های ذخایر راهبردی کشور و همچنین اعلام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نسبه به عرضه نهاده با مقدار تعیید شده توسط معاونت مذکور در سامانه بازارگاه اقدام می شود 

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت: دولت به مردم

ماهیت خدمت: حاکمیتی

نوع مخاطبین: دامدارن، مرغدارن، کارخانجات خوراک دام و طیور و … 

نحوه اغاز خدمت: تعیین میزان توزیع توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

مدارک مورد نیاز:ثبت نام در سامانه بازارگاه

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:  ۰۲۱۸۲۹۷۱

 

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟ پاسخ:ثبت نام در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:تولیدکنندگان داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟پاسخ:خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

خرید نهاده ها و فراورده های دامی

کد خدمت : ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۸

 

شرح خدمت:

بر اساس اعلام قیمت تضمینی  جو توسط دولت این شرکت اقدام به خرید جو از کشاورزان از طریق بورس کالا کشاورزی ایران می نماید..

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به مردم.دولت به کسب و کار

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کنندگان محصول جو داخلی

نحوه اغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:ثبت در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

فرآیندها:

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

 

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟ پاسخ:ثبت در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:تولیدکنندگان محصول جو داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟پاسخ :خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

اعلام قیمت روز محصولات

کد  خدمت: ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۶

شرح خدمت:

مراکز استانی شرکت نسبت به جمع آوری  روزانه و هفتگی میانگین قیمت بازار آزاد محصولات، فرآورده‏ها  ونهاده‏های دامی در  استان مربوطه اقدام و اطلاعات حاصله را در سیستم نرخ گیری بازار آزاد شرکت پشتیبانی امور دام کشور اقدام می کنند.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری(خدمتی که در کل کشور ارائه می شود)

نوع خدمت:G2B   دولت به کسب و کارها،دولت به مردم،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیت

نوع مخاطبین:تولید کنندگان داخلی،مردم،واردکنندگان

نحوه اغاز خدمت:تشخیص دستگاه

مدارک مورد نیاز:ارسال اطلاعات مورد نیاز

فرآیندها:

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

اطلاعات مسئول پاسخگو:

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟اطلاعاتی که مورد نیاز است باید ارسال شود.

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:مردم ،تولیدکنندگان داخلی،واردکنندگان

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.