برای مشاهده خدمات در لیست زیر یک گزینه را انتخاب کنید

عرضه نهاده‏ های دامی

عرضه نهاده‏های دامی (جو، ذرت و کنجاله سویا)

کد خدمت:۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۴

شرح خدمت:

به منظور تنظیم بازار و بخشی از نیاز تولید کنندگان زیر بخش دام و طیور کشور و نو وکهنه کردن ذخایر راهبردی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی نسبت به توزیع نهاده های جو،ذرت و کنجاله سویا اقدام می گردد.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت:کشوری

نوع خدمت :دولت به کسب و کار،دولت به مردم،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تشکل ها و اتحادیه های بخش دام،تشکل های تخصصی بخش تولیدات دامی،کارخانجات خوراک دام،تولید کنندگان دام(سبک و سنگین)داخلی

نحوه آغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت،تشخیص دستگاه

مدارک مورد نیاز:کارت ملی،شناسنامه،اساسنامه یا قانون تشکیل دستگاه،مستندات لازم

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

 

فرآیند:

 

اطلاعات مسئول پاسخگو

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

 

پرسش های متداول:

جهت دریافت خدمت از چه طریقی اقدام کنیم؟

جهت درخواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

نحوه پیگیری در خواست شده خدمت چگونه است؟

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

خرید حمایتی تخم مرغ

خرید حمایتی تخم مرغ

کد خدمت:۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۷

شرح خدمت:

در راستای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی (تخم مرغ)در بعضی از ماه های سال بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان  تولید کنندگان بر اساس تصمیمات کار گروه تنظیم بازار جهت و حمایت تولیدکنندگان شرکت پشتیبانی اقدام به خرید تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور بر اساس قیمت مصوب می نماید.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت:کشوری

نوع خدمت :دولت به کسب و کار

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کنندگان تخم مرغ

نحوه آغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:درخواست کتبی

 فر|آیند:

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

اطلاعات مسئول پاسخگو

شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۱

پرسش های متداول:

جهت دریافت خدمت از چه طریقی اقدام کنیم؟

جهت درخواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

نحوه پیگیری در خواست شده خدمت چگونه است؟

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

خرید توافقی نهاده ‏های دامی داخلی

خرید توافقی نهاده ‏های دامی داخلی (جو، ذرت و کنجاله سویا)

کد خدمت: ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۰

شرح خدمت:

برای تکمیل موجودی ذرت و جو از طریق برگزاری مناقصه و خرید از موجودی شرکت های بخش خصوصی مرتبط و از طریق بورس نسبت به خرید ذرت داخلی عرضه شده کشاورزان اقدام صورت می گیرد.برای تکمیل موجودی کنجاله سویا از طریق برگزاری مناقصه از محل موجودی شرکت های بخش خصوصی و تولید کنجاله سویا داخلی کارخانجات روغن کشی داخل کشور اقدام می گردد..

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت:کشوری

نوع خدمت :دولت به کسب و کار،دولت به مردم

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:مردم،تولیدکنندگان،تولید کننده داخلی

نحوه آغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت،تشخیص دستگاه

مدارک مورد نیاز:کارت ملی،شناسنامه،اساسنامه یا قانون تشکیل دستگاه،مستندات لازم

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

فرآیند:

 

اطلاعات مسئول پاسخگو

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

 

پرسش های متداول:

جهت دریافت خدمت از چه طریقی اقدام کنیم؟

جهت درخواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

نحوه پیگیری در خواست شده خدمت چگونه است؟

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

خرید توافقی محصولات دامی داخلی

خرید توافقی محصولات دامی داخلی (گوشت مرغ  منجمد و گوشت قرمز منجمد)

کد خدمت:۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۱

شرح خدمت:

به منظور تامین ذخایر راهبردی کشور بنا به مصوبه هیات وزیران و تایید کارگروه تنظیم بازار کشور ،شرکت پشتیبانی امور دام

اقدام به خرید مرغ منجمد شیرین پک داخلی از مازاد بر تولید کشور خریداری نموده و تحت عنوان ذخایر راهبردی(استراتژیک)

و در سردخانه های تحت پوشش مراکز استانی ذخیره می نماید همچنین در صورت ایجاد تکلیف از طرف وزارت جهاد

کشاورزی و یا وزارت صمت و تصویب کارگروه تنظیم بازار کشور به منظور تامین ذخایر راهبردی(استراتژیک) گوشت گوساله

منجمد شرکت پشتیبانی اقدام به خرید گوشت گوساله داخلی به صورت منجمد می نماید.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت:کشوری

نوع خدمت :دولت به کسب و کار،دولت به مردم

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولیدکننده داخلی

نحوه آغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت،تشخیص دستگاه

مدارک مورد نیاز:معرفی نامه از امور دام جهاد کشاورزی،پروانه بهره برداری تولید مرغ گوشتی،معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از امور دام جهاد

کشاورزی،معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از دامپزشکی

ماهیت الکترونیکی : غیر الکترونیکی

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

اطلاعات مسئول پاسخگو

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

پرسش های متداول:

جهت دریافت خدمت از چه طریقی اقدام کنیم؟

جهت درخواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

نحوه پیگیری در خواست شده خدمت چگونه است؟

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

خرید محصولات و نهاده‏ های دامی خارجی

کد خدمت : ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۲

شرح خدمت:

در راستای تامین محصولات و نهاده های دامی شرکت پشتیبانی بعنوان تنها مرجع تامین محصولات  دامی (گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و…)و نهاده های دامی (ذرت ، جو ، کنجاله سویا ، مکملها و…) در وزارت جهاد کشاورزی ضمن همکاری با معاونت امور تولیدات دامی بمنظور تدوین برنامه مربوط به تامین نهاده های مذکور و مطابق با نیازسنجی بعمل مده در برنامه وسایر ضرورتها نسبت به خریدو تامین اقدام می نماید . دراین راستا مطابق با ضوابط و مقرارت حاکم بر معاملات بخش دولتی بنا به شرایط از طریق مناقصه یا ترک تشریفات نسبت به خرید با شرایط و ویژگیهای تعیین شده برای محصول از طریق شرکتهای خارجی در قالب قرارداداقدام مینماید . در ادامه مطابق با مفاد قرارداد نسبت به بارگیری و حمل کالا به بنادر مبادی ورودی اقدام و براساس برنامه ریزی بعمل آمده حسب مورد نسبت به حمل و نگهداری کالا به انبار یا سردخانه اقدام نموده و مطابق با برنامه های تنظیم بازاری از طریق واحدهای استانی نسبت به توزیع کالا به تولید کنندگان یا مصرف کنندگان با واسطه واحدهای عرضه و فروش اقدام می نماید .بدیهی است اقدامات  مذکور بر اساس تصمیمات ، مصوبات و دستورات مقامات مرتبط با موضوع در داخل و خارج از وزارت جهاد کشاورزی و انجام مراحل مربوط به تامین منابع از جمله منابع مالی انجام و دستگاههای نظارتی بر عملیات نظارت می نمایند.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به مردم.دولت به کسب و کار،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:اشخاص حقیقی-حقوقی

نحوه اغاز خدمت: تشخیص دستگاه

مدارک مورد نیاز:مصوبه سقف ذخیره سازی کارگروه ذخایر راهبردی،مصوبه گردش کالای ذخیره شده کارگروه ذخایر راهبردی،مصوبه سقف خرید و فروش کارگروه تنظیم بازار،مصوبه بودجه سنواتی هملیات بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

فرآیندها:

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۲۲۹۳

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:۸۲۹۷۱

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟پاسخ: مصوبه سقف ذخیره سازی کارگروه ذخایر راهبردی،مصوبه گردش کالای ذخیره شده کارگروه ذخایر راهبردی،مصوبه سقف خرید و فروش کارگروه تنظیم بازار،مصوبه بودجه سنواتی هملیات بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:اشخاص حقیقی-حقوقی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟پاسخ :خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد داخلی

کد خدمت : ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۲

 

شرح خدمت:

به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و در راستای تامین ذخایر استراتژیک کشور و به استناد مصوبات کار گروه تنظیم بازار کشور و نیز هیئت مدیره

متبوع خرید گوشت مرغ منجمد داخلی شیرین پک شده پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل و ظوابط مربوطه به کلیه مراکز استان ها بر مبنا قیمت خرید

حمایتی و مصوب ابلاغی از سوی کارگروه مذکور با توجه به میزان و شرایط تولید در کشور از طریق انعقاد قرارداد با مرغداران،زنجیره های تولید گوشت

مرغ،تعاونی و اتحادیه های مربوطه خریداری و جهت تامین ذخایر راهبردی کشور در سردخانه های تحت پوشش مراکز استانی ذخیره می شود.خرید های

مذکور تا سقف اعلامی ذخایر راهبردی تحت اختیار وزارت جهاد جز کالاهای استراتژیک و مازاد آن بر اساس تکالیف حمایتی در وزارت جهاد بر اساس

سیاست های وزارت متبوع تعریف می شود.

 

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به کسب و کارها،دولت به مردم،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کنندگان گوشت مرغ

نحوه اغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت،تشخیص دستگاه،رخداد رویدادی مشخص،فرا رسیدن زمان مشخص

مدارک مورد نیاز:مستندات لازم

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

فرآیندها:

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

 

پرسش های متداول:

جهت دریافت خدمت از چه طریقی اقدام کنیم؟

جهت درخواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

نحوه پیگیری در خواست شده خدمت چگونه است؟

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟

خرید حمایتی گوشت قرمز منجمد داخلی

شرح خدمت:

در راستای حمایت از تولید داخلی در برخی از کارها به علت افزایش تولید و یا حوادث متقربه(خشکسالی و ..)شرکت

شتیبانی امور دام اقدام به خرید گوشت قرمز از تولید کننده دام سبک و سنگین می نماید.

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به کسب و کارها

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کننده داخلی

نحوه اغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از دامپزشکی

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

فرآیندها:

 

 

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟پاسخ: معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از دامپزشکی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:تولیدکنندگان داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟پاسخ :خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

خرید تضمینی ذرت تولید داخلی

 کد خدمت : ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۹

 

شرح خدمت:

بر اساس اعلام قیمت تضمینی  ذرت توسط دولت این شرکت اقدام به خرید ذرت از کشاورزان از طریق بورس کالا کشاورزی ایران می نماید. 

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به مردم

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کننده داخلی

نحوه اغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:ثبت نام در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

 

فرآیندها:

 

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

 

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟ پاسخ:ثبت نام در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:تولیدکنندگان داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟پاسخ:خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

خرید تضمینی جو تولید داخلی

کد خدمت : ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۸

 

شرح خدمت:

بر اساس اعلام قیمت تضمینی  جو توسط دولت این شرکت اقدام به خرید جو از کشاورزان از طریق بورس کالا کشاورزی ایران می نماید..

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به مردم.دولت به کسب و کار

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کنندگان محصول جو داخلی

نحوه اغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:ثبت در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

فرآیندها:

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

 

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟ پاسخ:ثبت در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:تولیدکنندگان محصول جو داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟پاسخ :خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

عرضه جوجه یکروزه مادر

کد خدمت : ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۸

 

شرح خدمت:

مرکز پشتیبانی طیور وظیفه تولید جوجه اجداد گوشتی نژاد آرین و فروش به واحد های مرغ اجداد گوشتی را انجام می دهد.همین طور فعالیت دیگر این مرکز تولید و فروش جوجه مادر گوشتی به واحد های مرغ مادر گوشتی می باشد.ضمنا در خصوص تامین ذخایر استراتژیک مرغ منجمد نیز می تواند نسبت به تولید جوجه یک روزه گوشتی اقدام نماید.

 

 

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به مردم.دولت به کسب و کار،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:اشخاص حقیقی-حقوقی

نحوه اغاز خدمت: تشخیص دستگاه،رخداد رویدادی مشخص،فرا رسیدن زمان مشخص،تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:پروانه بهره برداری تولید مرغ گوشتی

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۲۲۹۵

 

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟پروانه بهره برداری تولید مرغ گوشتی

 

 

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:اشخاص حقیقی-حقوقی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

اعلام قیمت روز محصولات

کد  خدمت: ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۶

شرح خدمت:

مراکز استانی شرکت نسبت به جمع آوری  روزانه و هفتگی میانگین قیمت بازار آزاد محصولات، فرآورده‏ها  ونهاده‏های دامی در  استان مربوطه اقدام و اطلاعات حاصله را در سیستم نرخ گیری بازار آزاد شرکت پشتیبانی امور دام کشور اقدام می کنند.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری(خدمتی که در کل کشور ارائه می شود)

نوع خدمت:G2B   دولت به کسب و کارها،دولت به مردم،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیت

نوع مخاطبین:تولید کنندگان داخلی،مردم،واردکنندگان

نحوه اغاز خدمت:تشخیص دستگاه

مدارک مورد نیاز:ارسال اطلاعات مورد نیاز

فرآیندها:

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

اطلاعات مسئول پاسخگو:

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟اطلاعاتی که مورد نیاز است باید ارسال شود.

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:مردم ،تولیدکنندگان داخلی،واردکنندگان

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

خرید و عرضه دام زنده داخلی

کد  خدمت: ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۶

شرح خدمت:

در راستای حمایت از تولید کننگان بخش کشاورزی(دامداران)در بعضی از سال ها بنا به ضرورت و بر اساس مصوبه هیات وزیران و یا تصمیمات کار گروه تنظیم بازار کشور به منظور حمایت ز توولید کنندگان شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید دام سبک و یا سنگین از دامداران آسیب دیده کشور می نماید.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری(خدمتی که در کل کشور ارائه می شود)

نوع خدمت:G2B   دولت به کسب و کارها،دولت به مردم،دولت به دولت

ماهیت خدمت:حاکمیت

نوع مخاطبین:تولید کنندگان دام(سبک و سنگین) داخلی

نحوه اغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت،تشخیص دستگاه،رخداد رویدادی مشخص،فرا رسیدن زمان مشخص

مدارک مورد نیاز:معرفی نامه از امور دام جهاد کشاورزی،معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از امور دام جهاد کشاورزی،معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از دامپزشکی

فرآیندها

 


تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

اطلاعات مسئول پاسخگو:

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟؟پاسخ: معرفی نامه از امور دام جهاد کشاورزی،معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از امور دام جهاد کشاورزی،معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از دامپزشکی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:تولیدکنندگان دام(سبک،سنگین)داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

عرضه محصولات دامی

کد خدمت  :۱۳۰۲۲۴۵۶۱۱۵ 

شرح خدمت:

ذخایر راهبردی شامل محصولات دامی که در سردخانه های تحت پوشش  مراکز پشتیبانی استان ها ذخیره شده در صورت افزایش بی رویه قیمت محصولات (گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد)  در بازار بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور جهت عرضه مصرف کالا فوق الذکربه منظور تعادل قیمت و جلوگیری از آسیب مصرف کننده به  بازار مصرف عرضه می شود

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به مردم.دولت به کسب و کار

ماهیت خدمت:غیرالکترونیکی

نوع مخاطبین مردم،تولیدکنندگان تخم مرغ

نحوه اغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت،تشخیص دستگاه

مدارک مورد نیاز:مستندات لازم

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

فرآیندها:

اطلاعات مسئول پاسخگو:

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۲۲۹۳

اطلاعات مسئول پاسخگو:

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۲۲۹۵

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟پاسخ:مستنداتی که مورد نیاز است.

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:مردم و تولیدکنندگان تخم مرغ

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.

صدور معرفی نامه مباشرین توزیع گوشت

کد  خدمت: ۱۳۰۱۲۴۵۶۱۰۴

شرح خدمت:

در راستای حمایت از مصرف کنندگان از سال ۹۶ بنا به تحریم ایجاد شده در کشور و افزایش بی رویه قیمت مواد پروتوینی بنا به ابلاغ معاون توسعه منابع وزارت متبوع و توزیع گوشت وارد کنندگان بخش خصوصی که از ارز دولتی جهت واردات استفاده نموده به شرکت پشتیبانی امور دام کشور واگذار گردید لذا ضمن اعلان کتبی موضوع به کلیه واردکنندگان گوشت قرمز،محمولات پروتیئنی فوق بر اساس برش استانی بین مراکز استانی بر اساس شاخص جمعیتی سهمیه بندی و توسط مباشرین استانی و زیر نظر سازمان صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان بین اقشار جامعه توزیع گردید.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری(خدمتی که در کل کشور ارائه می شود)

نوع خدمت:G2B   دولت به کسب و کارها

ماهیت خدمت:حاکمیت

نوع مخاطبین:مردم

نحوه اغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:درخواست کتبی

فرآیندها:

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

اطلاعات مسئول پاسخگو:

واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟؟پاسخ:درخواست کتبی.

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:مردم

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.