میز خدمت

نام خدمت شناسه خدمت نوع خدمت سطح خدمت ماهیت خدمت نوع مخاطبین نحوه اغاز خدمت فایل شناسنامه خدمت لینک الکترونیکی خدمت مدارک مورد نیاز تعرفه خدمت پرسش های پرتکرار اطلاعات تماس شرح خدمت:
اعلام قیمت روز محصولات ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۶ دولت به کسب و کارها،دولت به مردم،دولت به دولت کشوری حاکمیتی تولید کنندگان داخلی،مردم،واردکنندگان تشخیص دستگاه برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود. واحد بازرگانی داخلی-شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱ مراکز استانی شرکت نسبت به جمع آوری  روزانه و هفتگی میانگین قیمت بازار آزاد محصولات، فرآورده‏ها  ونهاده‏های دامی در  استان مربوطه اقدام و اطلاعات حاصله را در سیستم نرخ گیری بازار آزاد شرکت پشتیبانی امور دام کشور اقدام می کنند.
خرید نهاده ها و فراورده های دامی ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۸ دولت به مردم، دولت به کسب و کار کشوری حاکمیتی تولید کنندگان محصول جو داخلی تقاضای گیرنده خدمت ثبت در سامانه بورس کالای کشاورزی ایران و سامانه بهره برداری بخش کشاورزی برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود. شماره تماس:۰۲۱۸۲۹۷۱ بر اساس اعلام قیمت تضمینی  جو توسط دولت این شرکت اقدام به خرید جو از کشاورزان از طریق بورس کالا کشاورزی ایران می نماید.
فروش نهاده ها و فراورده های دامی ۱۳۰۲۲۴۵۶۱۰۹ دولت به مردم کشوری حاکمیتی دامدارن، مرغدارن، کارخانجات خوراک دام و طیور و … تعیین میزان توزیع توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ثبت نام در سامانه بازارگاه برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود. شماره تماس:  ۰۲۱۸۲۹۷۱ بر اساس مصوبات و آئین نامه های ذخایر راهبردی کشور و همچنین اعلام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نسبه به عرضه نهاده با مقدار تعیید شده توسط معاونت مذکور در سامانه بازارگاه اقدام می شود